İletişim Bilgileri

BODRİUM BODRUUM BODRUMTHERMAL TATİLKÖYÜ BODRUM TERMAL 0212 5401616

  • Yetkili Kişi: BODRUUM TERMAL
  • Telefon numarası: +90 (212) 540-16-16, 05055773460
  • Adres: muğla milas, milas, Muğla, 32000, Türkiye

Sitedeki güncellemeler

DEVREMÜLK

DEVREMÜLK
DEVREMÜLK

06.11.2011 02:22

DEVRE MÜLK NEDİR

I – Devre Mülk Hakkı: Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümünden yılın belli dönemlerinde müşterek mülkiyet payına bağlı olarak istifade edilmek üzere tesis edilen bir irtifak hakkıdır. (Madde: 57) Bu tariften de anlaşılacağı üzere, devre mülk hakkı ancak müşterek mülkiyete konu olmuş mesken nitelikli taşınmaz mallar üzerine irtifak hakkı tesisi suretiyle kurulabilir.
II – Devre Mülk Hakkının Tesisi ve şartları a) Tesisi: Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanmış devre mülk sözleşmesinin ibraz edilmesi ve istemde bulunulması üzerine, tapu sicil müdürlüklerince düzenlenecek resmi senetle tesis edilir. (Madde: 61) b) şartlar: 1) Devre mülk hakkı mesken olarak kullanılmaya elverişli müstakil bir yapı (bir villa, tek daireli bir ev v.s.) veya Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat irtifakı tesis edilmiş veya mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiş mesken nitelikli bağımsız bölümler üzerine tesis edilebilir. Mesken olarak müstakilen kullanılmaya elverişli yapı birden çok mesken nitelikli bağımsız bölümü ihtiva ediyor veya aynı parsel içinde birden fazla mesken nitelikli bağımsız bölüm mevcutsa, bu meskenlerde devre mülk hakkı tesis edilebilmesi için yapının mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesi veya kat irtifakı tesisi zorunludur. 2) Devre mülk hakkının tesis edilebilmesi için bu hakkın bağlı olduğu mülkiyet payının ve devre sayıları ile süreleri aksi kararlaştırılmamış ise eşit şekilde belirlenerek sözleşmede gösterilmesi gerekir. Mülkiyet payıyla, devrelerin sayı ve süreleri farklı olarak hakkın tesisinin talep edilmesi halinde bu hususun sözleşmede kararlaştırılmış olması zorunludur. Devrelerin sayı ve süreleri mutlaka resmi senette de belirtilmesi gerekmektedir. Devre süreleri 60, 40, 15 gün şeklinde gibi değişik olarak da belirlenebilir. Bu durumda büyük onarım için ayrılacak süre dahil, devre toplamlarının bir yılı aşmaması ve devre gün sayısının 15 günden daha az süreli olmaması gerekir.
III – Devre Mülk Hakkı Sahiplerinin Tasarruf Hakları Devre mülk hakkı tesis edilecek kat irtifakı veya kat mülkiyetine çevrilmiş mesken nitelikli bağımsız bölümler ile müstakil yapıların, müşterek mülkiyet payına bağlı olarak her türlü devir ve temlike konu edilebileceği gibi, miras hükümlerine göre mirasçıya da intikal eder.
IV – Hak Sahiplerinin Dönem Sonunda Bağımsız Bölüm veya Yapıyı Boşaltma Mecburiyetleri Devre mülk hak sahipleri, kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda, bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltarak yeni hak sahibine teslim etmeye mecburdurlar. Dönem sonunda tahliye edilmediği takdirde, dönem sahiplerinden herhangi birisinin veya yöneticinin tapu kaydı ve sözleşmeyi talebine ekleyerek, İbrazı halinde mahallin en büyük maliki amiri emri ile derhal zabıtaca boşalttırılır. (Madde: 64)
V- Devre Mülk Hakkı Tesisinde Tapu Harcı ve Damga Vergisi Kat Mülkiyeti Kanununun 55 nci maddesi, yalnız kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulmasını, mülkiyetin başkasına devrini ihtiva etmedikçe her çeşit harç ve vergiden muaf tutmuştur.
Devre mülk Nedir ?
Tatil, sağlık,dinlenme,kaplıca,kış turizmi,sağlık turizmi vs. gibi maksatlarla hazırlanmış olan tesis tatil köyü,otel yada müstakil bir dairenin bağımsız bölümünün mülkiyetine belirli bir tarih için sahip olmaktır.
Devre mülk Süresi :
Yılda en az 15 Gündür.
Bir kişi istediği kadar devre mülk alabilir mi?
Evet İstediğiniz zaman kadar kalabileceğiniz bir devre mülk alabilirsiniz..
Devre mülk tapulumudur ?
Evet Tapuludur. Satma devretme, kiraya verme, bir yakınınızı gönderme ve miras bırakma gibi tapunun sağladığı tüm haklar mevcuttur.
DÖNEM NE DEMEKTİR:
Dönem aslında mevsimleri ifade etmektedir, deniz tatili yapılan tesislerde ayrı, kış – kayak tatili yapılan tesislerde ayrı, kaplıca turizmine açık tesislerde ayrı kullanım mevsimleri olduğundan bu kullanım periyodları DÖNEM adı altında sınıflandırılmaktadır.

Soru: Kullanicinin devremülk ünü ya da devre tatilini satmasi mümkün müdür?
Cevap: Devremülk bugün için ikinci el satisi mümkün olan bir üründür
Soru: ikinci el devremülkler yeni devremülklere göre daha mi kalitesizdir?
Cevap: Kesinlikle daha kalitesiz değildir, bununla birlikte fiyatlari yeni devremülklere oranla daha avantajlidir.
devremülk; mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine, bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı için müşterek müllkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı içeren gayrimenkul mülkiyeti

Devre Mülk Hakkı:Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden herbiri lehine bu yapı veya bağımsız bölümünden yılın belli dönemlerinde müşterek mülkiyet payına bağlı olarak istifade edilmek üzere tesis edilen bir irtifak hakkıdır. (Madde: 57) Bu tariften de anlaşılacağı üzere, devre mülk hakkı ancak müşterek mülkiyete konu olmuş mesken nitelikli taşınmaz mallar üzerine irtifak hakkı tesisi suretiyle kurulabilir.
II – Devre Mülk Hakkının Tesisi ve şartları a) Tesisi: Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanmış devre mülk sözleşmesinin ibraz edilmesi ve istemde bulunulması üzerine, tapu sicil müdürlüklerince düzenlenecek resmi senetle tesis edilir. (Madde: 61) b) şartlar: 1) Devre mülk hakkı mesken olarak kullanılmaya elverişli müstakil bir yapı (bir villa, tek daireli bir ev v.s.) veya Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat irtifakı tesis edilmiş veya mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiş mesken nitelikli bağımsız bölümler üzerine tesis edilebilir. Mesken olarak müstakil len kullanılmaya elverişli yapı birden çok mesken nitelikli bağımsız bölümü ihtiva ediyor veya aynı parsel içinde birden fazla mesken nitelikli bağımsız bölüm mevcutsa, bu meskenlerde devre mülk hakkı tesis edilebilmesi için yapının mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesi veya kat irtifakı tesisi zorunludur. 2) Devre mülk hakkının tesis edilebilmesi için bu hakkın bağlı olduğu mülkiyet payının ve devre sayıları ile süreleri aksi kararlaştırılmamış ise eşit şekilde belirlenerek sözleşmede gösterilmesi gerekir. Mülkiyet payıyla, devrelerin sayı ve süreleri farklı olarak hakkın tesisinin talep edilmesi halinde bu hususun sözleşmede kararlaştırılmış olması zorunludur. Devrelerin sayı ve süreleri mutlaka resmi senette de belirtilmesi gerekmektedir. Devre süreleri 60, 40, 15 gün şeklinde gibi değişik olarak da belirlenebilir. Bu durumda büyük onarım için ayrılacak süre dahil, devre toplamlarının bir yılı aşmaması ve devre gün sayısının 15 günden daha az süreli olmaması gerekir
DEVRE MÜLK NEDİR
Devre Mülk Hakkı
Madde 57 – Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu hakka devre mülk hakkı denir.

Madde 58 – Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay, devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir. Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir. Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir. Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasçılara geçer.

Önceki Haberler
KAPLICA TEDAVİ ŞEKİLLERİ VE ZAMANI
KAPLICA TEDAVİ ŞEKİLLERİ VE ZAMANI

06.11.2011 02:20

KAPLICA TEDAVİ ŞEKİLLERİ VE ZAMANI
KAPLICA NEDİR
KAPLICA NEDİR

06.11.2011 00:00

BODRİUM TERMAL TATİLKÖYÜ KAPLICA NEDİR
bodrium tatilköyü
bodrium tatilköyü

04.11.2011 16:51

bodrium tatil köyü 0212 540 16 16